Xavier Bria Ferré

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili. Reus (Tarragona), juny 1995.
 • Especialista via MIR en Medicina Familiar i Comunitària. Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Tarragona- Institut Català de la Salut , 1997-2000.
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat en els Serveis de Salut. Dpto. Ciencias Sociosanitarias.Facultad de Medicina. Universidad de Murcia, 10 diciembre 2007.
 • Màster  Universitari en Gerència d’entitats proveïdores de Salut. Universitat Rovira i Virgili. 2010.
 • Màster en Coaching Integral certificat per ASESCO ( Asociación Española de Coaching).  Motivat Coaching. Barcelona. 2013
 • Coach Profesional Certifado por ASESCO  CPC 10615 desde Marzo 2015.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Coaching Personal i Executiu  oferint serveis de coaching personal, Tallers vivencials i seminaris a KORU psicología i el CAP Muralles de Tarragona per a clients individuals, diferents entitats i empreses. Desembre 2013- Fins actualitat.
 •  Àrea Bàsica de Salut Tarragona- 8, CAP Muralles. Muralles salut SLP. Metge de l’Equip d’Atenció Primària, Director del centre, i Coach personal i d’equips.  Setembre 2013 – Fins actualitat.
 •  Gerent de l’empresa pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Juliol 2010- Juliol 2013.
 •  Professor dels mòduls de Plans Funcionals, i Motivació de la 2ª edició del  Màster  Universitari en Gerència d’entitats proveïdores de Salut. Universitat Rovira i Virgili. 2011.
 •  Àrea Bàsica de Salut Tarragona- 8, CAP Muralles. Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Metge de l’Equip d’Atenció Primària i Director del centre. Juliol 2003-Juliol 2010.
 •  Àrea Básica de Salut Tarragona 2, Servei d’Atenció Primària Tarragona-Valls. Institut Català de la Salut. Metge de l’equip d’Atenció Primària. Responsable Atenció Continuada. Maig 2001 – Juliol 2003.
 •  Unitat de radiodiagnòstic d’Atenció Primària de Tarragona i La Granja-Torreforta. Direcció d’Atenció Primària Tarragona-Valls. Institut Català de la Salut. Responsable de la unitat. Gener 2001- Abril 2001.
 •  Àrea Básica de Salut de Salou, Direcció d’Atenció Primària Tarragona-Valls. Institut Català de la Salut. Metge de reforç l’equip d’Atenció Primària. Maig 2000 – desembre 2000.
 •  Àrea Básica de Salut Tarragona 2, Direcció d’Atenció Primària Tarragona-Valls. Institut Català de la Salut. Metge Resident Medicina Familiar i Comunitària. Tarragona,  maig 1999- maig 2000.
 •  Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, Metge Resident Medicina Familiar I Comunitària. Tarragona, juny 1997- maig 1999.